T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ALTINDAĞ - Ankara Anadolu Lisesi

Zehra YÜCEL - Müdür Yardımcısı

1977 Yılında Adana’ da dünyaya geldi.

İlk orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 1995-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümünü yüksek derece ile tamamladı ve aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak ataması yapılarak meslek hayatına başladı.

1995-1999 yılları arasında Melike Giyim- Pehlivan Giyim Mağazalarında ‘’Halkla İlişkiler ve Pazarlama Stratejileri Müdürlüğü’’ yapan Yücel, 1999 yılından itibaren çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim okullarında idarecilik ve öğretmenlik vazifesini yerine getirmiştir.

2014 yılından itibaren Ankara Anadolu Lisesi Müdür Yardımcılığı görevine halen devam etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet içi eğitim çalışması, Atom Enerjisi Hizmet içi Eğitimi kapsamında, Gazi Üniversitesi bünyesinde ve çeşitli kamu kurumlarında ve özel kurumlarda ‘’Beden Dilinin Doğru Kullanımı, Diksiyon, Etkili İletişim, Yazınsal Türler Üzerine Kuramsal Çalışmalar, Eleştirel Okuma, Yaratıcı Yazarlık, Yazı ve Kişisel Gelişim, Doğru-Etkili İletişim ve Yazarlık, Kurum içi Yönetmelik ve Mevzuat’’ alanlarında okumalar yapmış, seminerler vermiştir.

Yazı yazmanın insan ruhundaki değişimlerine dikkat çekmek için “Suya (K)atılanlar- Meddah- Sahnedekiler” adı altında 1995 yılından günümüze hayata geçirdiği projeleri ile çok sayıda eğitim hizmeti bulunan Yücel’in  “Gurbet Bohçası” “Elif” ve “Portakal Çiçeği” isminde üç roman kitabı, “Tuzlu Eşek” isminde bir hikâye kitabı bulunmaktadır.

Gerek yerel gerekse ulusal radyo- televizyon kanallarında ve gazetelerde, çeşitli dergilerde bilgi ve tecrübelerini paylaşan Zehra YÜCEL, evli ve üç çocuk annesidir.

 

Eposta: riyazet77hotmail.com